Ανθρώπινο δυναμικό

 

Τα Δήμητρα Μάρκετ και Μαρκάτο είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης στην Κέρκυρα με πάνω από 300 άτομα στο μόνιμο ανθρώπινο δυναμικό τους και με ένα δίκτυο 20 καταστημάτων που καλύπτει όλες της περιοχές της Κέρκυρας.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την εξέλιξη του αριθμού των εργαζομένων κατά τη διάρκεια λειτουργίας των Δήμητρα Μάρκετ και Μαρκάτο καθώς και τη στατιστική διάρθρωση ανάμεσα σε γυναίκες και άντρες υπαλλήλους.

 

Κατανομή εργαζομένων κατα φύλο

 

Φύλο Αριθμός Εργαζομένων
Άνδρες 109
Γυναίκες 201
Σύνολο 310

 

Κατανομή Εργαζομένων