Αίτηση πρόσληψης

Αυτήν την περίοδο τα Δήμητρα Market και τα MARKATO Supermarket αναζητούν άτομα για να εργαστούν ως διευθυντές στα καταστήματα.
Υποβάλετε την αίτηση σας ηλεκτρονικά.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν:

  1. Επαγγελματική εμπειρία σαν υπεύθυνοι καταστήματος
  2. Γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας
  3. Να είναι απόφοιτοι Α.Ε.Ι ή A.Τ.Ε.Ι
Προσωπικά Στοιχεία

Πληκτρολογείστε τα στοιχεία σας

Επαγγελματική εμπειρία

Στοιχεία προηγούμενου εργοδότη

Εκπαιδευτικό Υπόβαθρο