Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Στα Δήμητρα Markets και τα Supermarkets Markato από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας μας μέχρι και σήμερα στηρίζουμε καθε δραστηριότητα και προσπάθεια της κερκυραϊκής κοινότητας. Αναγνωρίζουμε τον ρόλο μας στο κοινωνικό σύνολο και ως άρρηκτα συνδεδεμένοι με αυτό επικροτούμε και συμμετέχουμε σε ενέργειες που αποσκοπούν στην επίλυση περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων του τόπου μας.