Προσφορές

Μέσω αυτού του τμήματος του ιστοχώρου μας έχετει τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για τις τρέχουσες προσφορές των Δήμητα μάρκετ και των MARKATO. Στα κατστήματα μας θα βρείτε πληθώρα προσφορών μέσω των εβδομαδιαίων προσφορών είτε μέσω των φυλλαδίων μας.

Ενημερωθείτε για τις Προσφορές εβδομάδας

Ενημερωθείτε για τα φυλλάδια προσφορών μας