Βραβείο ICAP: Δυνατότερες Εταιρείες στην Ελλάδα 2011

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι η εταιρεία μας έχει αξιολογηθεί από την ICAP Group ως μία από τις "Δυνατότερες Εταιρείες στην Ελλάδα 2011".

Αυτή η αναγνώριση θα διευκολύνει σημαντικά τις συναλλαγές της εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δεδομένου ότι συγκαταλέγεται στην ομάδα των εταιρειών με πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο.

Οι "Δυνατότερες Εταιρείες στην Ελλάδα 2011" είναι μια κοινότητα επιχειρήσεων που κατατάσσονται στον υψηλότερο δείκτη αξιολόγησης της ICAP Group. Η ICAP Group αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδα ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως Αποδεκτή Πηγή Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων.

Μόνο μία στις δέκα επιχειρήσεις στην Ελλάδα πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια για να ενταχθούν στην κοινότητα των "Δυνατότερων Εταιρειών στην Ελλάδα 2011". Ως εκ τούτου, η συμμετοχή στην κοινότητα είναι αρκετά αποκλειστική και τα μέλη της είναι πράγματι οι πιο φερέγγυες εταιρείες στην Ελλάδα.

Αν επιθυμείτε να ενημερωθείτε περεταίρω σχετικά με την κοινότητα <<Strongest Companies in Greece>> διαβάστε το άθρο της ICAP

Εικόνες: